• 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

WARSZTATY WARSZTATY

dr Frank Zastrow

Augmentacja kości - podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia.

godz. 16.00 - 20.00

cena 2490 pln

warsztat w języku angielskim
zapewniamy tłumaczenie na język polski

W wielu przypadkach klinicznych, koniecznym jest zwiększenie objętości wyrostka zębodołowego przed wprowadzeniem implantów. Ponadto zarządzanie tkankami miękkimi może być decydującym czynnikiem sukcesu implantacji. 
We wszystkich przypadkach regeneracyjnych, złotym standardem jest stosowanie kości autologicznej jako najlepszego materiału do przeszczepu kości.
Oferowany kurs daje głębokie spojrzenie na koncepcję biologicznej regeneracji kości (BBA) z zastosowaniem czystej autogennej kością i tkanek miękkich i jest skierowany do wszystkich klinicystów, którzy mają już własne doświadczenie w technikach augmentacyjnych.

Przedstawione zostaną jasne wytyczne dotyczące stosowania autogenicznych technik zbierania kości i augmentacji w celu uzyskania przewidywalnych wyników, a także niezawodne techniki w leczeniu powikłań.

Plan warsztatu:

 • wprowadzenie koncepcji BBA (biologiczna odbudowa kości za pomocą czystej kości autogennej)
 • jakie są podstawy – gdzie są ograniczenia w technikach augmentacji
 • regeneracja od strony lateralnej i zaawansowane zarządzanie tkankami miękkimi
 • atroficzne wyrostki zębodołowe – koncepcje szczękowo-chirurgiczne oraz protetyczne
 • leczenie powikłań przed i po operacyjnych
 • zabiegi Sinus Lift techniką otwartą i technika nakładania warstw
 • leczenie peri-implantitis

Uczestnik warsztatu będzie mógł uzyskać wiedzę z zakresu:

 • symbiozy zarządzania twardymi i miękkimi tkankami
 • jak zapobiegać powikłaniom związanym z augmentacją zatok szczękowych
 • diagnozy i rzetelne planowanie wsteczne w zagrożonych przypadkach powikłań

   

dr Mariusz Bołzan

Podstawy współczesnej chirurgii stomatologicznej. Bezpieczna implantacja z uwzględnieniem augmentacji tkanek miękkich i twardych

godz. 10.00 - 18.00

cena 1600 pln

W programie warsztatu:

Teoria: Podstawowe zabiegi chirurgii stomatologicznej (ekstrakcje, resekcje)
Praktyka: Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego

Teoria: Zarządzenie tkanką miękką
Praktyka: Wybrany przeszczep dziąsłowy

Teoria: Bezpieczna implantacja, augmentacja kości
Praktyka: Implantacja z jednoczasową odbudową kości

dr Konstantinos Valavanis

Konfiguracja tkanek okołowszczepowych: parametry i główne czynniki warunkujące optymalną estetykę.

godz. 16.00 - 21.00

cena 1600 pln

warsztat w języku angielskim
zapewniamy tłumaczenie na język polski

Poruszane zagadnienia:

 • Chirurgia minimalnie inwazyjna
 • Wybór biomateriałów w odcinku przednim
 • Projektowanie płatów i techniki szycia na modelach szkoleniowych (szkolenie praktyczne – na preparatach zwierzęcych)
 • Natychmiastowa implantacja i augmentacja w odcinku estetycznym na modelach szkoleniowych (szkolenie praktyczne)
 • Koncepcja migracji brzeżnej (szkolenie praktyczne)
 • Planowanie i wykonywanie bezpośrednich uzupełnień tymczasowych przy augmentacji w odcinku estetycznym
 • Możliwe komplikacje i ich rozwiązywanie

dr Andreas Barbetseas

Planowanie wsteczne oraz chirurgia nawigowana: Przewidywalna implantacja jednego dnia przy wykonywaniu uzupełnienia protetycznego na pełnym łuku zębowym

godz. 16.00 - 20.00

cena 1600 pln

warsztat w języku angielskim
zapewniamy tłumaczenie na język polski

Nowoczesna implantologia bazuje na wymaganiach technicznych protezy oraz oczekiwaniach ze strony pacjenta dotyczących tymczasowego uzupełnienia protetycznego otrzymywanego w dniu implantacji. Planowanie wsteczne wraz z procedurami chirurgii nawigowanej umożliwiają osadzanie implantów w idealnej pozycji oraz wykonanie protezy prowizorycznej zanim jeszcze rozpocznie się zabieg. W trakcie warsztatów zostanie zaprezentowany przypadek kliniczny, w którym zostały wykorzystane techniki planowania oraz chirurgii nawigowanej a także nastąpiło natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta przy użyciu protezy tymczasowej na pełnym łuku. W trakcie części hands-on uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia typu leczenia na realnych modelach wydrukonych w technologii 3D.