• 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

PROGRAM PROGRAM

CZWARTEK - 4 czerwca - Dzień przedkongresowy

Curriculum Implantologii 2018-2020

Godzina

Wydarzenie

9.00 - 11.00

dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU

Curriculum Implantologii - Tkanki miękkie vs tkanki twarde

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU

Curriculum Implantologii - Tkanki miękkie vs tkanki twarde

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00

dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU

Curriculum Implantologii - Tkanki miękkie vs tkanki twarde

EGZAMINY

Godzina

Wydarzenie

15.00 - 18.00

Egzaminy Fellowship i Diplomate

WARSZTATY

Godzina

Wydarzenie

10.00 - 18.00

dr Mariusz Bołzan

Podstawy współczesnej chirurgii stomatologicznej. Bezpieczna implantacja z uwzględnieniem augmentacji tkanek miękkich i twardych

Godzina

Wydarzenie

16.00 - 21.00

dr Konstantinos Valavanis

Konfiguracja tkanek okołowszczepowych: parametry i główne czynniki warunkujące optymalną estetykę.

Godzina

Wydarzenie

16.00 - 20.00

dr Frank Zastrow

Augmentacja kości - podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia

Godzina

Wydarzenie

16.00 - 20.00

dr Andreas Barbetseas

Planowanie wsteczne oraz chirurgia nawigowana: Przewidywalna implantacja jednego dnia przy wykonywaniu uzupełnienia protetycznego na pełnym łuku zębowym

PIĄTEK - 5 czerwca

WYKŁADY

Godzina

Wydarzenie

9.00 - 11.00

dr Ady Palti, DICOI, prof. NYU

Protokół cyfrowy w codziennej praktyce implantologicznej

Ceremonia wręczenia Certyfikatów Curriculum oraz Umiejętności Fellowship i Diplomate

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 12.15

dr Andreas Barbetseas

Implantologia stomatologiczna bez cyfrowych złudzeń

12.15 - 13.00

dr Konstantinos Valavanis

Poimplantacyjne zarządzanie tkankami miękkimi: protokół chirurgiczny i protetyczny

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00

dr Frank Zastrow

Augmentacja kości- podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia

16.00 - 16.30

Przerwa kawowa

16.30 - 18.30

dr Frank Zastrow

Augmentacja kości- podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia

18.30 - 19.30

Walne Zgromadzenie Członków PSI

20.30 - 1.00 COSMOparty

SOBOTA - 6 czerwca

WYKŁADY

Godzina

Wydarzenie

9.30 - 10.15

prof. dr hab. n.med. Marzena Dominiak

Auto- i allogenne metody regeneracji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego

10.15 - 11.00

dr n.med. Mariusz Duda, DICOI, prof. wiz. SSU

Augmentacja z zastosowaniem autogennej zębiny - od pojedyczych implantacji do pełnych rekonstrukcji

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 12.15

lek. dent. Arkadiusz Krężlik, DICOI

Implantoprotetyczne rekonstrukcje pełnych łuków zębowych z wykorzystaniem polimerów oraz baz tytanowych z przekierowaniem

12.15 - 13.00

dr n.med. Andrzej Szwarczyński, DICOI, M.SC

Przewidywalność technik augmentacyjnych w materiale własnym

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00

dr Alain Simonpieri

Od biologii do estetyki. Pełen łuk z natychmiastowym obciążeniem - dotychczasowe osiągnięcia

16.00 - 16.30

Przerwa kawowa

16.30 - 18.30

dr Alain Simonpieri​

Od biologii do estetyki. Pełen łuk z natychmiastowym obciążeniem - dotychczasowe osiągnięcia​