• scena 1
  • scena 2

WARSZTATY

Ilość miejsc ograniczona. 

Każdy z warsztatów kosztuje 200 pln brutto.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty polskich prelegentów odbędą się w języku polskim, natomiast zagranicznych w języku angielskim.

9.00 - 11.00

BIOTECK  dr Arkadiusz Krężlik
Wykorzystanie Flexu gąbczastego i kortykalnego oraz membrany osirdziowej firmy BIOTECK w sinus lifcie otwartym oraz rozległych regeneracjach blaszki wargowej.

LIBERDENT  dr n.med. Maciej Michalak
Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta- warsztat praktyczny

BEGO SEMADOS dr Grzegorz Ziętek
Biologia czy przypadek - sukces w implantologii

 

11.00 - 11.30 przerwa

W&H dr  Grzegorz Ziętek
Minimalnie inwazyjne procedury w zabiegach podnoszenia zatoki szczękowej

CHAMPIONS dr A. Nedjat, tech Norbert Bomba
Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji (MIMI I & II)
Bezpłatowa dystrakcja kości z zastosowaniem implantów tytanowych (Champions (R)Evolutions) i cyrkonowych (Champions  pZircono).

NEO BIOTECH dr Jerzy Zbożeń
Wybrane techniki augmentacyjne

IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 1

13.30 - 14.30 LUNCH

14.30 - 16.30

GLOBAL D dr Konstantinos Valavanis
Strategie terapii implantologicznej w strefie estetycznej - warsztat praktyczny

BEGO SEMADOS,   Christoph Staufenbiel
MultiPlus - innowacyjna koncepcja natychmiastowego obciążenia 4 implantów dla pacjentów z bezzebiem w praktyce.

AADVA prof. Reiner Mengel, dr F. Gockel
Planowanie 3D w implantoprotetyce.

IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 2

 

WARSZTATY

Ilość miejsc ograniczona. 

Każdy z warsztatów kosztuje 200 pln brutto.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty polskich prelegentów odbędą się w języku polskim, natomiast zagranicznych w języku angielskim.

9.00 - 11.00

BIOTECK  dr Arkadiusz Krężlik
Wykorzystanie Flexu gąbczastego i kortykalnego oraz membrany osirdziowej firmy BIOTECK w sinus lifcie otwartym oraz rozległych regeneracjach blaszki wargowej.

LIBERDENT  dr n.med. Maciej Michalak
Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta- warsztat praktyczny

BEGO SEMADOS dr Grzegorz Ziętek
Biologia czy przypadek - sukces w implantologii

11.00 - 11.30 przerwa

W&H dr  Grzegorz Ziętek
Minimalnie inwazyjne procedury w zabiegach podnoszenia zatoki szczękowej

CHAMPIONS dr A. Nedjat, tech Norbert Bomba
Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji (MIMI I & II)
Bezpłatowa dystrakcja kości z zastosowaniem implantów tytanowych (Champions (R)Evolutions) i cyrkonowych (Champions  pZircono).

NEO BIOTECH dr Jerzy Zbożeń
Wybrane techniki augmentacyjne

IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 1

13.30 - 14.30 LUNCH

14.30 - 16.30

GLOBAL D dr Konstantinos Valavanis
Strategie terapii implantologicznej w strefie estetycznej - warsztat praktyczny

BEGO SEMADOS,   Christoph Staufenbiel
MultiPlus - innowacyjna koncepcja natychmiastowego obciążenia 4 implantów dla pacjentów z bezzebiem w praktyce.

AADVA prof. Reiner Mengel, dr F. Gockel
Planowanie 3D w implantoprotetyce.

IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 2

 

kraków
info
SPONSORZY KONGRESU

PLATYNOWY SPONSOR

Bego 

ZŁOTY SPONSOR

global d

PARTNER PIEZOCHIRURGICZNY

 

 

 patron medialny 

portal