• scena 1
  • scena 2

PROGRAM

8 czerwca 2017

8 czerwca 2017, czwartek

SALA LONDYN 1

8.30-16.30 Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii
                  prof. Ady Palti
                  Tkanki miękkie versus tkanki twarde

 

Warsztaty przedkongresowe

9.00 - 11.00

SALA PARYŻ 1
BIOTECK  dr Arkadiusz Krężlik

Wykorzystanie Flexu gąbczastego i kortykalnego oraz membrany osirdziowej firmy BIOTECK w sinus lifcie otwartym oraz rozległych regeneracjach blaszki wargowej.

SALA PARYŻ 2
LIBERDENT
  dr n.med. Maciej Michalak
Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta- warsztat praktyczny

SALA BERLIN
BEGO
 SEMADOS dr Grzegorz Ziętek 
Biologia czy przypadek - sukces w implantologii

11.00 - 11.30 przerwa

SALA PARYŻ 1
W&H dr Grzegorz Ziętek

Minimalnie inwazyjne procedury w zabiegach podnoszenia zatoki szczękowej

SALA PARYŻ 2
NEO BIOTECH dr Jerzy Zbożeń

Wybrane techniki augmentacyjne

SALA BERLIN
CHAMPIONS dr A. Nedjat, tech Norbert Bomba
Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji (MIMI I & II)
Bezpłatowa dystrakcja kości z zastosowaniem implantów tytanowych (Champions (R)Evolutions) i cyrkonowych (Champions  pZircono).

SALA WIEDEŃ
IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - 
DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 1

13.30 - 14.30 LUNCH

14.30 - 16.30

SALA PARYŻ 1
GLOBAL D, dr Konstantinos Valavanis

Strategie terapii implantologicznej w strefie estetycznej - warsztat praktyczny

SALA PARYŻ 2
BEGO SEMADOS, Christoph Staufenbiel

MultiPlus - innowacyjna koncepcja natychmiastowego obciążenia 4 implantów dla pacjentów z bezzebiem w praktyce.

SALA BERLIN
AADVA prof. Reiner Mengel, dr F. Gockel

Planowanie 3D w implantoprotetyce.

SALA WIEDEŃ
IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - 
DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 2

 

GODZ. 17.00-20.00
SALA LONDYN 1


CONSENSUS CONFERENCE SESSION OPENED TO THE AUDIENCE

prof. Ervin Weiss, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Paul Weigl, prof. Gilberto Sammartino, dr John Olsen, dr Howard Gluckman, prof. Ady Palti, Livio Yoshinaga, dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna

 

10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE

9 czerwca 2017 – piątek

8.00- 8.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Przewodniczący Sesji: dr n.med. Mariusz Duda prof. dr hab. n.med. Ryszard Koczorowski, dr Zeev Ormianer

8.45 -9.00 powitanie- otwarcie Kongresu

9.00 -9.45 dr Carole Leconte
Sterowana regeneracja kości (GBR) a implantacja: jak postępować, aby osiągnąć sukces terapeutyczny?

 

9.45-10.30 dr Zeev Ormianer
Wpływ momentu obrotowego przy wprowadzaniu implantu w strukturę kości

10.30 -11.00   COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: prof. Gerard Scortecci, dr n.med. Dariusz Pituch, dr Jerzy Zbożeń

11.00-12.00 dr Gerard Scortecci
Basal implantology

12.00-13.00  Florian Bauer
Technologia cyfrowa w implantologii stomatologicznej

13.00-14.00        LUNCH BREAK

Przewodniczący Sesji: dr n.med. Mariusz Duda, prof. Itzhak Binderman, dr n.med. Andrzej Szwarczyński

14.00-15.30 Livio Yosinaga
SKYN Concept

15.30--16.30  tech. Uli Hauschild/dr Mariusz Duda
Koncepcja Guided Esthetics Concept: zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach implantologicznych

16.30-17.00 COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: tech.dent. Uli Hauschild, dr hab.n.med. Krzysztof Osmola, dr Arkadiusz Krężlik

17.00-18.00 prof. Itzhak Binderman
Kiedy komórki spotykają przeszczep kostny - biologia przeszczepów

18.00 - 18.45 prof. Reiner Mengel
Czy potrzebujemy radiografii 3D w planowaniu implantologicznym?

18.45- 19.00 SESJA PLAKATOWA

19.00 Walne Zebranie Członków PSI- sala

20.30 - 24. Gala Dinner - ceremonie wręczenia certyfikatów – sala

 

 

10 czerwca sobota

Przewodniczący Sesji: prof. Ady Palti, dr Bożena Kalmuk, dr Grzegorz Ziętek

8.15- 9.00 dr Armin Nedjat
MIMI I i II (dystrakcja bez tworzenia płatów) i implantacja natychmiastowa

9.00-10.15 dr Howard Gluckman
Technika ekstrakcji częściowych dla zachowania wyrostka zębodołowego

10.15-11.00 dr Kenneth Judy
Implanty podokostnowe w rekonstrukcji bezzębnej żuchwy. Retencja overdenture w żuchwie na wielu krótkich implantach.

11.00- 11.30 COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: prof. Kenneth Judy, dr n.med. Mariusz Duda, prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

11.30-12.30 prof. NYU dr Ady Palti
Implantologiczne rozwiązania minimalnie inwazyjne w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego. Rekonstrukcje oparte na wielu przypadkach w codziennej praktyce.

12.30-13.30 dr Fred Bergmann
Leczenie minimalnie inwazyjne w implantologii, jako rezultat diagnostyki 3D. Planowanie wirtualne i kształt implantu odpowiedni dla kości - czy to jest nowe podejście do chirurgii?             

13.30-14.30 LUNCH BREAK

Przewodniczący Sesji: dr Roland Torok, dr Paul Weigl, dr Jerzy Szymczak

14.30-15.30  prof. Stephen Rosentstiel
Materiały ceramiczne w implantologii i stomatologii odtwórczej - najnowsze doniesie prof.

15.30-16.15 dr Paul Weigl
Koncepcja "Socket Chamber” przy implantacji natychmiastowej

16.15- 16.45 COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: dr Roland Torok, dr Paul Weigl, dr Jerzy Szymczak

16.45-17.30 dr John Olsen
Zastosowanie botoksu w celu zwiększenia długo- i krótkoterminowego sukcesu w leczeniu implantologicznym.

17.30-18.30 dr Roland Torok
Nowa metoda poziomej i pionowej odbudowy wyrostka zębodołowego oparta na podstawach biologicznych

 

PROGRAM

8 czerwca 2017, czwartek

SALA LONDYN 1

8.30-16.30 Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii
                  prof. Ady Palti
                  Tkanki miękkie versus tkanki twarde

 

Warsztaty przedkongresowe

9.00 - 11.00

SALA PARYŻ 1
BIOTECK  dr Arkadiusz Krężlik

Wykorzystanie Flexu gąbczastego i kortykalnego oraz membrany osirdziowej firmy BIOTECK w sinus lifcie otwartym oraz rozległych regeneracjach blaszki wargowej.

SALA PARYŻ 2
LIBERDENT
  dr n.med. Maciej Michalak
Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta- warsztat praktyczny

SALA BERLIN
BEGO
 SEMADOS dr Grzegorz Ziętek 
Biologia czy przypadek - sukces w implantologii

11.00 - 11.30 przerwa

SALA PARYŻ 1
W&H dr Grzegorz Ziętek

Minimalnie inwazyjne procedury w zabiegach podnoszenia zatoki szczękowej

SALA PARYŻ 2
NEO BIOTECH dr Jerzy Zbożeń

Wybrane techniki augmentacyjne

SALA BERLIN
CHAMPIONS dr A. Nedjat, tech Norbert Bomba
Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji (MIMI I & II)
Bezpłatowa dystrakcja kości z zastosowaniem implantów tytanowych (Champions (R)Evolutions) i cyrkonowych (Champions  pZircono).

SALA WIEDEŃ
IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - 
DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 1

13.30 - 14.30 LUNCH

14.30 - 16.30

SALA PARYŻ 1
GLOBAL D, dr Konstantinos Valavanis

Strategie terapii implantologicznej w strefie estetycznej - warsztat praktyczny

SALA PARYŻ 2
BEGO SEMADOS, Christoph Staufenbiel

MultiPlus - innowacyjna koncepcja natychmiastowego obciążenia 4 implantów dla pacjentów z bezzebiem w praktyce.

SALA BERLIN
AADVA prof. Reiner Mengel, dr F. Gockel

Planowanie 3D w implantoprotetyce.

SALA WIEDEŃ
IMPLANT DENTAL /DENTEGRIS - 
DMD Roland Török / Niemcy
Wyniki najnowszych badań nad skutecznością technik augmentacji w codziennej praktyce. CZ. 2

 

GODZ. 17.00-20.00
SALA LONDYN 1


CONSENSUS CONFERENCE SESSION OPENED TO THE AUDIENCE

prof. Ervin Weiss, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Paul Weigl, prof. Gilberto Sammartino, dr John Olsen, dr Howard Gluckman, prof. Ady Palti, Livio Yoshinaga, dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna

 

10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE

9 czerwca 2017 – piątek

8.00- 8.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Przewodniczący Sesji: dr n.med. Mariusz Duda prof. dr hab. n.med. Ryszard Koczorowski, dr Zeev Ormianer

8.45 -9.00 powitanie- otwarcie Kongresu

9.00 -9.45 dr Carole Leconte
Sterowana regeneracja kości (GBR) a implantacja: jak postępować, aby osiągnąć sukces terapeutyczny?

 

9.45-10.30 dr Zeev Ormianer
Wpływ momentu obrotowego przy wprowadzaniu implantu w strukturę kości

10.30 -11.00   COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: prof. Gerard Scortecci, dr n.med. Dariusz Pituch, dr Jerzy Zbożeń

11.00-12.00 dr Gerard Scortecci
Basal implantology

12.00-13.00  Florian Bauer
Technologia cyfrowa w implantologii stomatologicznej

13.00-14.00        LUNCH BREAK

Przewodniczący Sesji: dr n.med. Mariusz Duda, prof. Itzhak Binderman, dr n.med. Andrzej Szwarczyński

14.00-15.30 Livio Yosinaga
SKYN Concept

15.30--16.30  tech. Uli Hauschild/dr Mariusz Duda
Koncepcja Guided Esthetics Concept: zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach implantologicznych

16.30-17.00 COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: tech.dent. Uli Hauschild, dr hab.n.med. Krzysztof Osmola, dr Arkadiusz Krężlik

17.00-18.00 prof. Itzhak Binderman
Kiedy komórki spotykają przeszczep kostny - biologia przeszczepów

18.00 - 18.45 prof. Reiner Mengel
Czy potrzebujemy radiografii 3D w planowaniu implantologicznym?

18.45- 19.00 SESJA PLAKATOWA

19.00 Walne Zebranie Członków PSI- sala

20.30 - 24. Gala Dinner - ceremonie wręczenia certyfikatów – sala

 

 

10 czerwca sobota

Przewodniczący Sesji: prof. Ady Palti, dr Bożena Kalmuk, dr Grzegorz Ziętek

8.15- 9.00 dr Armin Nedjat
MIMI I i II (dystrakcja bez tworzenia płatów) i implantacja natychmiastowa

9.00-10.15 dr Howard Gluckman
Technika ekstrakcji częściowych dla zachowania wyrostka zębodołowego

10.15-11.00 dr Kenneth Judy
Implanty podokostnowe w rekonstrukcji bezzębnej żuchwy. Retencja overdenture w żuchwie na wielu krótkich implantach.

11.00- 11.30 COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: prof. Kenneth Judy, dr n.med. Mariusz Duda, prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

11.30-12.30 prof. NYU dr Ady Palti
Implantologiczne rozwiązania minimalnie inwazyjne w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego. Rekonstrukcje oparte na wielu przypadkach w codziennej praktyce.

12.30-13.30 dr Fred Bergmann
Leczenie minimalnie inwazyjne w implantologii, jako rezultat diagnostyki 3D. Planowanie wirtualne i kształt implantu odpowiedni dla kości - czy to jest nowe podejście do chirurgii?             

13.30-14.30 LUNCH BREAK

Przewodniczący Sesji: dr Roland Torok, dr Paul Weigl, dr Jerzy Szymczak

14.30-15.30  prof. Stephen Rosentstiel
Materiały ceramiczne w implantologii i stomatologii odtwórczej - najnowsze doniesie prof.

15.30-16.15 dr Paul Weigl
Koncepcja "Socket Chamber” przy implantacji natychmiastowej

16.15- 16.45 COFFE BREAK

Przewodniczący Sesji: dr Roland Torok, dr Paul Weigl, dr Jerzy Szymczak

16.45-17.30 dr John Olsen
Zastosowanie botoksu w celu zwiększenia długo- i krótkoterminowego sukcesu w leczeniu implantologicznym.

17.30-18.30 dr Roland Torok
Nowa metoda poziomej i pionowej odbudowy wyrostka zębodołowego oparta na podstawach biologicznych

 

kraków
info
SPONSORZY KONGRESU

PLATYNOWY SPONSOR

Bego 

ZŁOTY SPONSOR

global d

PARTNER PIEZOCHIRURGICZNY

 

 

 patron medialny 

portal