• scena 1
  • scena 2

ICOI Europe Consensus Conference w Krakowie – standard leczenia w przypadku bezzębnej żuchwy.
 
Standard leczenia dla bezzębnej żuchwy to temat jest kontrowersyjny i dyskutowany w wielu krajach, a ICOI pragnie wprowadzić w sprawie najważniejszych koncepcji leczenia, aby pomóc implantologom w znalezieniu najlepszych rozwiązań dla swoich pacjentów.

Dyskusji i ocenie podlegać będą różne kryteria, między innymi wiek pacjenta, jego oczekiwania, uzębienie przeciwstawne, ogólny stan zdrowia i wiele innych z uwzględnieniem czynników geograficznych. Podstawą do ewaluacji będzie zbiór aktualnych artykułów i zobiektywizowanych naukowo ustaleń funkcjonujących w dotychczasowej literaturze.


Wnioski z Consensus Conference zostaną podane do wiadomości pod koniec Kongresu, a podczas otwartej części Consensus Conference każdy z uczestników Kongresu będzie miał możliwość śledzenia dyskusji ekspertów.      
W implantologii stomatologicznej sukces zawodowy wypracowuje się w codziennej pracy z pacjentem opartej na wykorzystywaniu najlepszych wzorców. Jednym z nich jest Consensus Conference od lat organizowana przez ICOI. W tym roku konferencja będzie poprzedzała 10. Międzynarodowy Kongres PSI oraz 1. Międzynarodowy Kongres ICOI, które odbędą się w dniach 8-10 czerwca w Krakowie.


ICOI Consensus Conference to niepowtarzalne forum wymiany doświadczeń. Po stronie przekazujących wiedzę znajdą się eksperci – praktycy i akademicy o niepodważalnym autorytecie. Po drugiej stronie będą słuchacze, którzy są na etapie zdobywania wiedzy i praktykowania implantologii we własnych gabinetach. Gwarancją jakości krakowskiego Kongresu jest afiliacja ICOI, która wyznacza wsparcie merytoryczne i programowe.

W celu stworzenia swobodnej platformy wymiany poglądów, argumentów i ewentualnych zastrzeżeń, Consensus Conference poprzedzona zostanie otwartym dla publiczności panelem dyskusyjnym. W trakcie przedkongresowej dyskusji (7 czerwca) uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję skonfrontować swoje doświadczenie z dokonaniami osób, których nazwiska regularnie widniejących pod artykułami w najbardziej prestiżowych periodykach poświęconych implantologii. 

ICOI Europe Consensus Conference będzie forum dyskusyjnym nad standardami w implantologii, a więc nad tymi zasadami, które należałoby wdrożyć co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na powstałe kontrowersje lub braki w kodyfikacji określonych procedur. Po drugie także z uwagi na konieczność modyfikacji, biorąc pod uwagę postęp naukowo - techniczny.
 
Na chwilę obecną swoją obecność potwierdzili: dr (prof. NYU) Ady Palti, dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna, prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, prof. Gilberto Sammartino, dr Howard Gluckman, dr Paul Weigl, Livio Yoshinaga, dr n.med. Mariusz Duda, prof. Ryszard Koczorowski, prof. Mansur Rahnama, prof. Marzena Dominiak

ICOI Europe Consensus Conference w Krakowie – standard leczenia w przypadku bezzębnej żuchwy.
 
Standard leczenia dla bezzębnej żuchwy to temat jest kontrowersyjny i dyskutowany w wielu krajach, a ICOI pragnie wprowadzić w sprawie najważniejszych koncepcji leczenia, aby pomóc implantologom w znalezieniu najlepszych rozwiązań dla swoich pacjentów.

Dyskusji i ocenie podlegać będą różne kryteria, między innymi wiek pacjenta, jego oczekiwania, uzębienie przeciwstawne, ogólny stan zdrowia i wiele innych z uwzględnieniem czynników geograficznych. Podstawą do ewaluacji będzie zbiór aktualnych artykułów i zobiektywizowanych naukowo ustaleń funkcjonujących w dotychczasowej literaturze.


Wnioski z Consensus Conference zostaną podane do wiadomości pod koniec Kongresu, a podczas otwartej części Consensus Conference każdy z uczestników Kongresu będzie miał możliwość śledzenia dyskusji ekspertów.      
W implantologii stomatologicznej sukces zawodowy wypracowuje się w codziennej pracy z pacjentem opartej na wykorzystywaniu najlepszych wzorców. Jednym z nich jest Consensus Conference od lat organizowana przez ICOI. W tym roku konferencja będzie poprzedzała 10. Międzynarodowy Kongres PSI oraz 1. Międzynarodowy Kongres ICOI, które odbędą się w dniach 8-10 czerwca w Krakowie. 


ICOI Consensus Conference to niepowtarzalne forum wymiany doświadczeń. Po stronie przekazujących wiedzę znajdą się eksperci – praktycy i akademicy o niepodważalnym autorytecie. Po drugiej stronie będą słuchacze, którzy są na etapie zdobywania wiedzy i praktykowania implantologii we własnych gabinetach. Gwarancją jakości krakowskiego Kongresu jest afiliacja ICOI, która wyznacza wsparcie merytoryczne i programowe.

W celu stworzenia swobodnej platformy wymiany poglądów, argumentów i ewentualnych zastrzeżeń, Consensus Conference poprzedzona zostanie otwartym dla publiczności panelem dyskusyjnym. W trakcie przedkongresowej dyskusji (7 czerwca) uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję skonfrontować swoje doświadczenie z dokonaniami osób, których nazwiska regularnie widniejących pod artykułami w najbardziej prestiżowych periodykach poświęconych implantologii. 

ICOI Europe Consensus Conference będzie forum dyskusyjnym nad standardami w implantologii, a więc nad tymi zasadami, które należałoby wdrożyć co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na powstałe kontrowersje lub braki w kodyfikacji określonych procedur. Po drugie także z uwagi na konieczność modyfikacji, biorąc pod uwagę postęp naukowo - techniczny.
 
Na chwilę obecną swoją obecność potwierdzili: dr (prof. NYU) Ady Palti, dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna, prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, prof. Gilberto Sammartino, dr Howard Gluckman, dr Paul Weigl, Livio Yoshinaga, dr n.med. Mariusz Duda, prof. Ryszard Koczorowski, prof. Mansur Rahnama, prof. Marzena Dominiak

 

kraków
info
SPONSORZY KONGRESU

PLATYNOWY SPONSOR

Bego 

ZŁOTY SPONSOR

global d

PARTNER PIEZOCHIRURGICZNY

 

 

 patron medialny 

portal